Internet to potężne medium, w którym można znaleźć mnóstwo informacji. W związku z cyfryzacją różnych instytucji, digitalizacją ich zbiorów, do sieci trafiło bardzo dużo danych. Pojawiły się serwisy, za które Drogi Podatniku zapłaciłeś, mające ułatwić Ci życie, a o których istnieniu być może nie masz pojęcia. Dużo firm pobiera opłaty za „odnalezienie” informacji, mimo że w wielu przypadkach bez problemu można samemu do nich dotrzeć. Trzeba tylko wiedzieć JAK i GDZIE – stąd tytuł serwisu i jego cel. Oczywiście część osób czy firm woli dostać „gotowca” i „nie bawić się” w poszukiwania i do nich powinna być skierowana oferta pośredników. Ci, którzy mogą i chcą poświęcić trochę czasu na wykonanie kilku czynności samemu, powinni odnaleźć na tej stronie wiele (mam nadzieję) przydatnych informacji.

Na stronie, będącej w zasadzie blogiem, choć może trochę nietypowym, postaram się zamieszczać ciekawe i przydatne informacje, zwykle z zakresu prawa. Informacje są aktualne na chwilę ich zamieszczenia, zgodnie z podaną datą. Należy jednak pamiętać, że w Polsce prawo zmienia się znacznie częściej niż pogoda – niemal codziennie pojawia się nowy Dziennik Ustaw, w którym publikowane są zmiany co najmniej kilku ustaw i rozporządzeń mające większy lub mniejszy wpływ na prawa i obowiązki jakichś grup społecznych czy zawodowych. Postaram się w miarę możliwości uaktualniać zamieszczoną treść z części „Informacje”, lecz należy pamiętać o powyższym zastrzeżeniu. Wpisy z części „Artykuły” opisują stan prawny obowiązujący w dacie ich publikacji i nie są aktualizowane.

Życzę miłej lektury i znalezienia odpowiedzi, których poszukujecie 🙂


Działalność nierejestrowa nierejestrowana nieewidencjonowana

Od czasu wprowadzenia działalności nierejestrowej, cieszy się on*a dużym zainteresowaniem. Wiele osób jednak błędnie uważa, że jedynym kryterium tego, czy mogą z niej skorzystać, jest próg dochodowy oraz – co gorsza – że skoro jest ona nazywana „nierejestowaną”, a nawet „nieewidencjonowaną” to nie muszą niczego ewidencjonować ani w żaden sposób rozliczać. Tymczasem nic bardziej mylnego. […]

Kategoria Artykuły Tag , ,

Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem za 2022 w 2023 roku

W określonych przypadkach i na warunkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, samotni rodzice mogą rozliczyć swoje dochody wspólnie z dziećmi. Kiedy można złożyć wniosek o wspólne rozliczenie z dzieckiem? Ponieważ wniosek dotyczy rodziców i opiekunów prawnych, którzy samotnie wychowywali dziecko / dzieci w 2022 r., zatem wniosek taki może złożyć tylko jeden z […]

Kategoria Artykuły Tag ,

Wspólne rozliczenie małżonków w 2023 za 2022 rok

Zacznijmy od tego, że zasadą jest oddzielne opodatkowanie małżonków w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże jeśli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i są oni małżeństwem przez cały rok, za który składane jest rozliczenie PIT albo też wzięli ślub w trakcie tego roku i pozostawali w tym związku także 31 grudnia 2022 r. (nawet gdyby ślub odbył się 30 grudnia […]

Kategoria Artykuły Tag , ,

Prawnik – Co Zrobić Żeby Nim Zostać?

Kariery zawodowe bywają różne i każdy posiada inne ambicje w zakresie tego, co właściwie zamierza robić w życiu. Jedni są humanistami, natomiast inni myślą bardziej w ścisłych kategoriach. Z tego też powodu są różne drogi, aby dany cel osiągnąć i najzwyczajniej w świecie zdobyć wymarzony dla siebie zawód. Jedni muszą iść w tym celu na […]

Kategoria Artykuły

Różnice w zarobkach programistów w zależności od języka i doświadczenia

Zawód programisty od pewnego czasu cieszy się znacznym zainteresowaniem. Uwagę przyciągają szczególnie wysokie zarobki i elastyczny tryb pracy. Jednak wynagrodzenie takiego pracownika zależy od wielu czynników, m.in. poziomu doświadczenia czy języka programowania. Jakich stawek można spodziewać się na różnych stanowiskach w IT? Od czego zależą zarobki programistów? Cały sektor IT dynamicznie rozwija się od dobrych […]

Kategoria Artykuły

Pałacyk plus, czyli ulga na remont zabytków w 2023 roku

Ulga na remont zabytków, zwana też ulgą pałacyk plus, pozwala na odliczenie od dochodu właścicielom lub współwłaścicielom zabytkowych nieruchomości określonych wydatków. Odliczenie wykonuje się w zeznaniu rocznym PIT, a mogą z niego skorzystać nie tylko osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, ale też przedsiębiorcy będący na liniówce albo korzystający z ryczałtu. Ulga została wprowadzona do ustawy […]

Kategoria Artykuły Tag , ,

Pałacyk plus, czyli ulga na zakup i remont zabytków w 2022 roku

Ulga na zakup i remont zabytków, zwana też ulgą pałacyk plus, została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. Pozwala ona na odliczenie od dochodu określonych wydatków. Nietypowe jest, że z ulgi mogą skorzystać także przedsiębiorcy rozliczający się liniówką oraz korzystający z ryczałtu. Do jakich wydatków można zastosować ulgę pałacyk plus […]

Kategoria Artykuły Tag , , ,

Aktualna sytuacja na rynku pracy w Pile

Barometr Zawodów to przeprowadzane co roku badanie, którego zadaniem jest ustalenie zapotrzebowania na dane zawody w każdym z polskich powiatów. Co mówi ono na temat Piły i powiatu pilskiego? Które zawody są deficytowe, a w których ciężko znaleźć zatrudnienie? Podpowiadamy. Czym jest Barometr Zawodów? Barometr Zawodów jest cyklicznym badaniem jakościowym, które powstaje oddzielnie dla każdego […]

Kategoria Artykuły

Prace geodezyjne i kartograficzne

Kto może wykonywać prace geodezyjne i kartograficzne? Zgodnie z ustawą, wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w tej dziedzinie, gdy wykonuje funkcje biegłego sądowego lub mierniczego górniczego (w artykule pominę omówienie regulacji dotyczącej biegłych i mierniczych). Jeśli prace podlegają zgłoszeniu, wykonawca ustanawia kierownika prac geodezyjnych, […]

Kategoria Artykuły Tag , , ,

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

W Polsce jest prowadzona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Nie jest to oczywiście projekt wojskowy i nie o aspekty militarne tu chodzi, lecz o media, czyli sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne i inne. Ewidencja ta obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych […]

Kategoria Artykuły Tag ,

Rozgraniczanie nieruchomości

Kwestię rozgraniczenia nieruchomości reguluje Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z tą ustawą, rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie ich znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. W zależności od potrzeb, rozgraniczeniu podlegają wszystkie lub niektóre granice nieruchomości. Jak wygląda rozgraniczanie nieruchomości? Formalnie rozgraniczenia nieruchomości […]

Kategoria Artykuły Tag ,

Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii

Jak mówi Prawo geodezyjne i kartograficzne: do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych. Jakie to są te samodzielne funkcje w zakresie geodezji i kartografii? Nie wdając się w szczegóły chodzi o: 1) kierowanie czy też sprawowanie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, 2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy, 3) pełnienie […]

Kategoria Artykuły Tag , ,

Wolne zawody

Jednym z pierwszych tematów opisywanych na blogu była kwestia zakładania firm, zarówno jednoosobowych, jak i spółek. Dziś w artykule postanowiłam poruszyć temat wolnych zawodów. Jest on związany ze spółkami partnerskimi (opisanymi w tym artykule), które mogą założyć wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód, chociaż oczywiście mogą one prowadzić działalność także w innej formie. Co to jest wolny […]

Kategoria Artykuły Tag ,

Informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi

Elektroniczna komunikacja z sądem administracyjnym Ułatwiono życie osobom wnoszącym pisma procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym, zezwalając na przesyłanie ich w formie elektronicznej, lecz nie na adres e-mail, tylko na specjalną skrzynkę podawczą sądu (a skargę – na skrzynkę organu, który wydał zaskarżaną decyzję), poprzez portal ePUAP (więcej informacji o ePUAP na tej stronie). Ten sposób komunikacji […]

Kategoria Artykuły

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Od wielu lat wprowadzane są przepisy dotyczące elektronicznego postępowania przed sądami lub też informatyzujące niektóre jego elementy. Dla przeciętnego uczestnika postępowania sądowego dużym ułatwieniem byłaby możliwość przesłania pism do sądu w formie elektronicznej, otrzymywania w ten sposób korespondencji z sądu czy przeglądanie akt online. Z niektórymi regulacjami jest niestety tak jak z tańcem – krok […]

Kategoria Artykuły