Barometr Zawodów to przeprowadzane co roku badanie, którego zadaniem jest ustalenie zapotrzebowania na dane zawody w każdym z polskich powiatów. Co mówi ono na temat Piły i powiatu pilskiego? Które zawody są deficytowe, a w których ciężko znaleźć zatrudnienie? Podpowiadamy.

Czym jest Barometr Zawodów?

Barometr Zawodów jest cyklicznym badaniem jakościowym, które powstaje oddzielnie dla każdego z polskich powiatów. Powstaje ono każdego roku i ma za zadanie prognozować sytuację w różnych zawodach na obszarze danego powiatu. Do jego tworzenia wykorzystywana jest metoda dyskusji grupowej zwana panelem ekspertów. Jej celem jest odpowiedź na pytania o zmianę zapotrzebowania na konkretnych pracowników w nadchodzącym roku oraz o kształtowanie się relacji pomiędzy dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników.

Dyskusja pozwala na zaklasyfikowanie danego zawodu do jednej z trzech kategorii. Pierwszą z nich są zawody deficytowe. Są to zawody, w których nie będzie problemu ze znalezieniem pracy. Oznacza to sytuację, w której zapotrzebowanie na pracowników jest duże, a ilość wykwalifikowanych kandydatów niewielka. Drugą kategorią są zawody zrównoważone, czyli takie, w których liczba miejsc pracy mniej więcej odpowiada liczbie oferowanych stanowisk. Ostatnia grupa to zawody nadwyżkowe, czyli takie, gdzie istnieje niska szansa na zatrudnienie ze względu na małe zapotrzebowanie.

Opisane badania są wykorzystywane do bardzo wielu celów. Przede wszystkim pomagają przy planowaniu kariery zawodowej, ponieważ wskazują zawody, w których będzie duże zapotrzebowanie na pracę. Ułatwiają one również proces poszukiwania pracy, ponieważ pokazują sytuację w poszczególnych powiatach. Wykorzystywane są również do analizy rynku pracy.

Jakie zawody w powiecie pilskim są deficytowe?

Przedstawione dane pochodzą z badania Barometr Zawodowy z 2022 roku. Zestawienie zaczniemy od zawodów deficytowych. Zaliczamy do nich takie zawody, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż osób zainteresowanych jej podjęciem lub takich, które spełniają wymagania pracodawców. W powiecie pilskim odnaleźć możemy 10 takich profesji.

W mieście i regionie występuje duże zapotrzebowanie na grafików komputerowych. Na tym stanowisku chętnie zatrudniani mogą być cudzoziemcy oraz osoby mieszkające poza powiatem. Wynika to z możliwości pracy zdalnej. Dużo ofert pracy skierowanych jest także do kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. W tej pracy wymagane będą jednak specjalistyczne uprawnienia. Małe zainteresowanie wynika głównie z trudności, jakie za sobą niesie zawód kierowcy. Jest to praca w delegacji, często w godzinach nocnych, która obejmuje również transport międzynarodowy. W tym przypadku pracodawcy również nie zamykają się pracowników z zagranicy.

W powiecie pilskim rośnie także zapotrzebowanie na lekarzy. Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na usługi medyczne, a także starzejącej się kadry pracowniczej. Wielu młodych lekarzy po studiach medycznych stawia na pracę za granicą. W ostatnim czasie pojawił się popyt na magazynierów. Powodem takiego obrotu spraw jest otwarcie nowej placówki, która zgłasza zapotrzebowanie na tego typu pracowników. W tym przypadku również wymagane jest jednak posiadanie uprawnień.

Kolejną grupą zawodową, której deficyt jest odnotowywany w powiecie pilskim są nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. Obecni na miejscu nauczyciele ze stażem nie są wykształceni w kierunku rozwijającej się technologii. Wielu młodych ludzi z powiatu, którzy posiadają wykształcenie nauczycielskie stawia na wyjazd do większego miasta.

W pilskich placówkach medycznych brakuje również pielęgniarek i położnych. W ostatnim czasie wzrasta zapotrzebowanie na usługi medyczne, do czego przyczynia się pandemia i starzejące się społeczeństwo. Problemy w braku personelu biorą się z niskich zarobków, a także emigracji młodych za granicę. Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku ratowników medycznych.

Duże zapotrzebowanie zgłaszane jest również na samodzielnych księgowych. Jest to praca wymagająca doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Duże utrudnienie stanowią zmieniające się przepisy. Powyższe czynniki, odpowiedzialność oraz niskie zarobki składają się na małe zainteresowanie tym stanowiskiem. Ostatnim zawodem deficytowym w powiecie pilskim są tapicerzy. Dobrą informacją jest jednak, że od 2021 roku uruchomiono kształcenie w tym kierunku. Zainteresowanych znalezieniem pracy w Pile zachęcamy do sprawdzenia w Google wyszukiwania praca w Pile na Gowork.pl.

Jakie zawody w powiecie pilskim są zrównoważone i nadwyżkowe?

Raport Barometru Zawodów na temat powiatu pilskiego wskazuje większość zawodów jako zrównoważone, co jest dobrą informacją. Istnieją jednak profesje, w przypadku których na rynku występuję nadwyżka. Wśród nich wymienić można np. ekonomistów. Trudności w znalezieniu pracy wynikają z nadwyżki absolwentów studiów ekonomicznych, których liczba jest nieadekwatna do miejscowego zapotrzebowania. Nadwyżkę stanowią również pracownicy poczty. W najbliższym czasie można spodziewać się ich zwolnień.

Artykuł sponsorowany.

Data publikacji: 30.09.2022 r.

Dodaj komentarz