Program komputerowy a prawo autorskie

Prowadząc działalność gospodarczą lub też będąc pracownikiem / zleceniobiorcą / wykonawcą, często zahaczamy o regulację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I wcale nie musimy pisać książek czy malować…

0 Komentarzy

Prace geodezyjne i kartograficzne

Kto może wykonywać prace geodezyjne i kartograficzne? Zgodnie z ustawą, wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w tej dziedzinie, gdy…

1 Komentarz

Rozgraniczanie nieruchomości

Kwestię rozgraniczenia nieruchomości reguluje Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z tą ustawą, rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie ich znakami…

0 Komentarzy