Spółka cywilna

Jak założyć spółkę cywilną? Spółka cywilna to spółka najprostsza i najtańsza - pod względem kosztów założenia i prowadzenia. Co do zasady jest ona przeznaczona do przeprowadzania niewielkich przedsięwzięć (kwotowo) lub przedsięwzięć…

0 Komentarzy

Spółka jawna

Jak założyć spółkę jawną? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH) spółka jawna to spółka osobowa (nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A.), która prowadzi przedsiębiorstwo…

0 Komentarzy

Spółka partnerska

Jak założyć spółkę partnerską? Spółka partnerska to spółka osobowa, utworzona przez co najmniej dwóch wspólników - partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu lub też wolnych zawodów (o ile łączenia nie zabrania któraś…

0 Komentarzy

Spółka komandytowa

Jak założyć spółkę komandytową? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH) spółka komandytowa to spółka osobowa (nie ma zatem osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy akcyjna), mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa…

2 komentarze

Spółka komandytowo-akcyjna

Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną? Spółka komandytowo-akcyjna zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH) jest to spółka osobowa; nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A. Jej celem…

0 Komentarzy

Spółka z o.o.

Jak założyć spółkę z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa (jest zatem osobą prawną), która może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (a stanowi…

0 Komentarzy

Prosta spółka akcyjna

Jak założyć prostą spółkę akcyjną? Od 1 lipca 2021 r. można założyć nowy rodzaj spółki – prostą spółkę akcyjną. Intencją ustawodawcy było umożliwienie utworzenia spółki kapitałowej prostej i taniej w…

0 Komentarzy

Spółka akcyjna

Jak założyć spółkę akcyjną? Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, osoba prawna, zasadniczo przeznaczona do dużych przedsięwzięć gospodarczych. Jest to forma obowiązkowa dla niektórych działalności np. dla banków czy towarzystw ubezpieczeniowych.…

0 Komentarzy