Dotacje z urzędu pracy

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotni, opiekunowie osoby niepełnosprawnej, absolwenci CIS (centrum integracji społecznej) oraz KIS (klubu integracji społecznej) mogą otrzymać bezzwrotną pomoc przeznaczoną na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (dotacje).

Dotacje z urzędu pracy mogą otrzymać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły, niektóre żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, producenci rolni oraz spółdzielnie socjalne – w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy) bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W artykułach zamieszczonych poniżej znajdziecie najistotniejsze informacje dotyczące tych dotacji.


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jednym z najprostszych sposobów otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie wniosku o jej przyznanie do PUP (Powiatowego Urzędu Pracy). Środki są przyznawane z Funduszu Pracy w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Ważne jest, że warunkami otrzymania dotacji z urzędu pracy na założenie firmy i jej prawidłowego rozliczenia, jest rozpoczęcie działalności gospodarczej po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz […]

Kategoria Dotacje Z PUP Tag , , , ,

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Istotnym elementem optymalizacji kosztów działalności gospodarczej jest ograniczenie kosztów pracy. Z oczywistych względów muszą one być ponoszone, istnieją jednak sposoby na ich obniżenie. Takimi sposobami, nie ingerującymi w wynagrodzenie pracowników są dotacje, zarówno unijnie, jak i inne np. przyznawane przez powiatowe urzędy pracy (PUP) w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej. Aby otrzymać dofinansowanie na utworzenie nowego stanowiska pracy należy […]

Kategoria Dotacje Z PUP Tag , , , ,