Czasami musimy zapoznać się z interpretacjami prawa wydawanymi przez urzędy. Zwykle jest to związane z koniecznością poparcia naszego stanowiska wydanymi już w podobnych sprawach decyzjami, wytycznymi urzędów np. we wniosku o wydanie dla nas interpretacji indywidualnej czy w sporach, na etapie postępowania administracyjnego, podatkowego czy sądowego.

Co do zasady interpretacje są wydawane po to, aby na obszarze całego kraju, dany – wątpliwy w swej treści – przepis był stosowany jednolicie. Większość interpretacji nie ma jednak charakteru ogólnego, lecz jest wydawana w indywidualnych sprawach, choćby w sprawach podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, w oparciu o konkretne zapytania i „chroni” wyłącznie ich adresatów. Teoretycznie nie mogą ich spotkać żadne negatywne konsekwencje, oczywiście w przypadku zastosowania się do interpretacji, choćby później stanowisko urzędów uległo zmianie. Jednakże, jeśli bronimy własnego zdania, warto wskazać, że wpływ na to jak postąpiliśmy miało wydane i opublikowane wcześniej w Internecie stanowisko danego urzędu w podobnej sprawie; że nie przyjęliśmy danej praktyki np. nie wrzuciliśmy jakiegoś wydatku w koszty czy też nie zastosowaliśmy danego sposobu ochrony danych osobowych klientów ze względu na własne widzimisię, lecz dlatego, że w czasie, kiedy podejmowaliśmy decyzję urzędy uznawały takie postępowanie za właściwe.

Niektóre organy państwowe publikują na swoich stronach internetowych wydane opinie, stanowiska, wytyczne, interpretacje w poszczególnych sprawach, które mogą okazać się przydatne. Dobrą praktyką jest drukowanie lub przechowywanie w formie np. .PDF przydatnych nam interpretacji, ponieważ czasem – w przypadku zmiany stanowiska urzędów czy sądów – potrafią one „znikać” z sieci, a termin przedawnienia spraw, do których je zastosowaliśmy jest zwykle dłuższy.

Wyszukiwarki interpretacji urzędowych

Moim zdaniem, najczęściej wykorzystywane interpretacje i wytyczne znajdziemy:

1. w sprawach podatkowych – interpretacje podatkowe zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów wraz z dość precyzyjną wyszukiwarką;

2. w sprawach ubezpieczeń społecznych – interpretacje ZUS na stronie Zakładu;

3. w sprawach ochrony danych osobowych – na tej – archiwalnej już – stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów przetwarzania danych osobowych, a na tej stronie wydane decyzje GIODO. Bardzo ogólna wyszukiwarka decyzji, postanowień oraz interpretacji wydanych w poszczególnych sprawach znajduje się także na nowej stronie UODO np. tu: https://uodo.gov.pl/pl/search?s=decyzje (u góry strony należy wpisać poszukiwaną frazę),

4. w sprawach statystycznychinterpretacje statystyczne znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego wraz z przeglądarką wydanych przez urząd opinii interpretacyjnych, która co prawda jest mało precyzyjna ale jest,

5. w sprawach budowlanych – jak zastrzega Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na tej stronie znajdziemy co prawda wyjaśnienia i stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczące Prawa budowlanego, jednakże należy je traktować wyłącznie jako wskazówki, wytyczne dla inwestorów oraz innych organów państwa, a nie jako wiążące interpretacje dla tych innych organów. Z założenia zatem pomagają, ale nie chronią,

6. w sprawach ochrony konkurencji i konsumentówna tej stronie znajdziemy orzeczenia Prezesa UOKiK, w tym interpretacje przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dodaj komentarz