Przede wszystkim do celów statystycznych, analitycznych i podatkowych, zostały stworzone i funkcjonują różnego rodzaju klasyfikacje. Z reguły są one publikowane jako załączniki do rozporządzeń. Ze względu na to, że są obszerne, umieszczono je w bazach wraz z wyszukiwarkami ułatwiającymi odnalezienie konkretnych danych. Największą bazę różnego rodzaju klasyfikacji statystycznych (wraz z wyszukiwarkami) znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), np.:

  • PKD (Polska Klasyfikacja Działalności 2004 i 2007),

Aktualnie obowiązuje PKD 2007. GUS informuje jednak, że została przyjęta nowelizacja Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych NACE Rev.2.1, czyli klasyfikacji obowiązującej w Unii Europejskiej. Zmiana klasyfikacji europejskiej, spowoduje więc konieczność wprowadzenia kolejnej wersji PKD w prawie krajowym. Jest ona przygotowywana i konsultowana pod nazwą Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025.
Klasyfikację PKD stosujemy w szczególności przy zakładaniu działalności gospodarczej lub zmianie profilu prowadzonej działalności.

  • PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2004, 2008, 2015),

Obecnie obowiązuje PKWiU 2015. Jest ona stosowana od 1 stycznia 2016 r. nie tylko do celów statystycznych, ale przede wszystkim do celów podatkowych (w podatkach dochodowych oraz w VAT).

  • PRODPOL

Jest to klasyfikacja stosowana do sprawozdawczości związanej z badaniami produktów przemysłowych.

  • PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych),

To klasyfikacja stworzona na potrzeby statystyki działalności budowlanej, zarówno tej w skali mikro (dotyczy poszczególnych budynków, zmiany ich zastosowania), jak i makro (dotyczy spisów, rachunków narodowych).

  • KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych 2010, 2016),

Aktualnie obowiązuje KŚT 2016. Aby łatwiej „przejść” zmiany klasyfikacyjne, rok 2017 był rokiem równoległego stosowania obu klasyfikacji.
Jest stosowana głównie do celów ewidencyjnych i podatkowych (w tym do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych).

  • KZiS (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności),

To klasyfikacja stworzona i stosowana na potrzeby rynku pracy.

  • CN (Nomenklatura scalona)

Jest to europejska nomenklatura taryfowa i statystyczna oraz celna ustalana na podstawie Rozporządzeń wykonawczych Komisji UE.

  • ICD-10 (Klasyfikacje międzynarodowe)

Ze strony GUS można trafić także na europejską stronę Eurostatu zawierające międzynarodowe klasyfikacje.

Wyżej wymienione klasyfikacje umieszczono na tej podstronie GUS: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Jak już pisałam na wstępie, przy większości klasyfikacji zamieszczono także wyszukiwarki, ułatwiające odnalezienie szukanego numeru.

Dodaj komentarz