Od 25 maja 2018 r. zmieniły się zasady przetwarzania danych osobowych nie tylko w Polsce, ale w całej UE. Od tego dnia jest stosowane (bezpośrednio) „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Także od tego dnia obowiązują inne przepisy – wydane na podstawie RODO.

Mimo upływu lat, odnoszę wrażenie, że rozporządzenie jest nadal niezrozumiane i spowodowało pewną „blokadę”. Nawet podmioty – wydawałoby się – profesjonalne zasłaniają się RODO w sytuacjach i w odniesieniu do osób, co do których przepisy pozwalają na udzielenie informacji. Równie często spotykam się z „powoływaniem się” na RODO tam, gdzie ono w ogóle nie ma zastosowania. Proponuję zatem zapoznać się z tekstem rozporządzenia, przynajmniej w zakresie, w jakim nas dotyczy.

Postaram się również przybliżyć niektóre zagadnienia w odrębnych artykułach.


Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dzisiejszy artykuł jest poświęcony temu, jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych. Abyśmy mogli mówić, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, musi być spełniony co najmniej jeden warunek: a) osoba, której dane dotyczą musi wcześniej wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych. Zgoda ta nie może być ogólna. Musi wskazywać cel lub cele, dla których […]

Kategoria Przetwarzanie danych Tag , ,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych Poniżej zamieszczone rozporządzenie, które jest podstawowym aktem prawnym regulującym przetwarzanie danych osobowych na terenie UE od 25 maja 2018 r. Przyznaję, że jest przydługie, ale reguluje nie tylko prawa osób fizycznych, ale też obowiązki różnych administratorów danych osobowych (także tych przetwarzających „specyficzne” […]

Kategoria Przetwarzanie danych Tag , ,

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w szczególności w art. 5 RODO. Pomocne w zrozumieniu wielu artykułów RODO są motywy – takie wyjaśnienia zamieszczone w Preambule, czyli we wstępnej części Rozporządzenia, mówiące jakie cele przyświecały Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE przy uchwaleniu tego Rozporządzenia, co chciały osiągnąć i jak dane zapisy powinny być interpretowane. […]

Kategoria Przetwarzanie danych Tag , , , , , , ,