CEIDG – wpisy wyszukiwarka

Wyszukiwarka firm CEIDG – jak sprawdzić dane przedsiębiorcy? Co do zasady, firmy znajdziemy w jednym z dwóch rejestrów: w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).…

2 komentarze

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Wyszukiwarka KRS – jak sprawdzić dane firmy? Przedsiębiorcy - w zależności od formy prawnej, w jakiej prowadzą działalność - są wpisani do jednego z dwóch rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji…

0 Komentarzy

REGON w GUS

Wszyscy przedsiębiorcy (oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne), bez względu na to czy są wpisani do CEIDG czy do KRS, mają nadany numer REGON, czyli numer Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Jest…

0 Komentarzy

VIES – VAT UE

Jak zweryfikować numer VAT UE w systemie VIES? Aby wystawić fakturę ze stawką VAT 0% dla kontrahenta, który ma siedzibę w innym kraju UE niż Polska, kontrahent ten musi nam…

0 Komentarzy

Biała lista podatników VAT

Czym jest biała lista podatników VAT? Jest to po prostu wykaz podatników VAT prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Rejestr obejmuje zarówno aktualnie zarejestrowanych podatników VAT, jak i…

0 Komentarzy