CEIDG – wpisy wyszukiwarka

Wyszukiwarka firm CEIDG – jak sprawdzić dane przedsiębiorcy? Co do zasady, firmy znajdziemy w jednym z dwóch rejestrów: w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).…

2 komentarze

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Wyszukiwarka KRS – jak sprawdzić dane firmy? Przedsiębiorcy - w zależności od formy prawnej, w jakiej prowadzą działalność - są wpisani do jednego z dwóch rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji…

0 Komentarzy

REGON w GUS

Wszyscy przedsiębiorcy (oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne), bez względu na to czy są wpisani do CEIDG czy do KRS, mają nadany numer REGON, czyli numer Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Jest…

0 Komentarzy