Od 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany kodeksu spółek handlowych (KSH) dotyczące spółek jawnych (ale też komandytowych), które zostały założone przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, czyli online, przez Internet w tzw. trybie S24.

Zmiany te pozwalają na dokonywanie kolejnych czynności przez Internet. Ale należy pamiętać o bardzo istotnej kwestii – do modyfikacji umowy spółki zawartej online mają prawo tylko te spółki, których umowy nie były zmieniane w innej formie. Można powiedzieć, że istnieje tu zasada ciągłości czynności elektronicznych. Przerwanie tej „elektronicznej nitki” przez zmianę umowy w jakikolwiek inny sposób (np. w wyniku zawarcia aneksu w zwykłej formie pisemnej) ma ten skutek, że spółka nie może już korzystać ze zmian online.

Co się konkretnie zmienia od 1 kwietnia? Otóż wykorzystując wzorzec można:
* zmienić wspólnika spółki (przepis ten dotyczy także spółki komandytowej),
* zmienić umowę spółki – z wykorzystaniem wzorca uchwały zmieniającej konkretne zmienne postanowienia umowy lub też przez wprowadzenie nowego tekstu umowy spółki (przepis ten dotyczy także spółki komandytowej),
* zmienić adres spółki,
* zatwierdzić sprawozdanie finansowe,
* podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki.

Oczywiście wszystkie te czynności wymagają wypełnienia stosowych uchwał czy też wzoru umowy w systemie informatycznym oraz złożenia podpisów (bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP) przez wszystkie zainteresowane osoby, czyli przez wszystkich wspólników albo przez sprzedającego i nabywającego – w przypadku sprzedaży udziałów w spółce.

Informacje o tym jak założyć spółkę jawną, także przy wykorzystaniu wzorca umowy, znajdziecie na tej podstronie.

Dodaj komentarz