W tej zakładce znajdziecie trochę informacji o klasyfikacjach mających znaczenie dla obrotu gospodarczego lub rynku pracy. Są one zwykle publikowane jako obszerne załączniki do rozporządzeń.


Klasyfikacja zawodów i specjalności

Klasyfikację zawodów i specjalności znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (opublikowanym w Dz.U. z 2014 r., poz. 1145 w dniu 28 sierpnia 2014 r.). Tekst tego rozporządzenia brzmi: Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy […]

Kategoria Klasyfikacje Tag , ,

PKD PKWiU PKOB KŚT KZS CN

Przede wszystkim do celów statystycznych, analitycznych i podatkowych, zostały stworzone i funkcjonują różnego rodzaju klasyfikacje. Z reguły są one publikowane jako załączniki do rozporządzeń. Ze względu na to, że są obszerne, umieszczono je w bazach wraz z wyszukiwarkami ułatwiającymi odnalezienie konkretnych danych. Największą bazę różnego rodzaju klasyfikacji statystycznych (wraz z wyszukiwarkami) znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), np.: PKD (Polska […]

Kategoria Klasyfikacje Tag , , , ,