Wyszukiwarka firm CEIDG – jak sprawdzić dane przedsiębiorcy?

Co do zasady, firmy znajdziemy w jednym z dwóch rejestrów: w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Oba rejestry funkcjonują na rządowych stronach, a wydruki można pobrać bezpłatnie.

CEIDG to rejestr osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólników spółek cywilnych. Ujęcie w CEIDG informacji o spółkach cywilnych wynika ze specyfiki tych spółek: tak naprawdę działalność prowadzą w nich wspólnicy i to oni odpowiadają za zobowiązania, a nie spółka. Dlatego też, jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, we wpisie w CEIDG będzie widoczny jego indywidualny NIP i REGON jako przedsiębiorcy (ewentualnie nazwa prowadzonej przez niego indywidualnej działalności), natomiast w części wpisu zatytułowanej „Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca” będzie podany NIP, REGON i nazwa spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem. Więcej o spółkach cywilnych możecie przeczytać na tej podstronie.

Na stronie CEIDG znajduje się wyszukiwarka (tutaj link), w której możemy znaleźć przedsiębiorcę np. po imieniu i nazwisku, numerach: NIP, REGON czy adresie.

Jakie dane przedsiębiorcy znajdziemy w CEIDG?

Jeśli przedsiębiorca wyrazi zgodę na publikację wszystkich informacji podanych we wniosku do CEIDG (a nie musi wszystkiego upubliczniać np. danych kontaktowych), wówczas poznamy jego:
imię, nazwisko, REGON, NIP, firmę (nazwę), dane kontaktowe – jeśli przedsiębiorca je udostępnił (adres strony internetowej, poczty elektronicznej, nr telefonu, nr faksu), stałe i dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń, obywatelstwo, daty: rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania, wykreślenia z rejestru, przedmiot działalności zgodnie z kodami PKD – działalność przeważająca i wykonywana, informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej, status indywidualnej działalności (np. aktywny), informacje o spółkach cywilnych, w których przedsiębiorca jest wspólnikiem, zakazy, wzmianki dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/ postępowania restrukturyzacyjnego, informacje o zarządcy sukcesyjnym, o wyznaczonych pełnomocnikach lub prokurentach oraz o kwalifikacjach zawodowych.

Rejestr umożliwia także sprawdzenie historii wpisu danego przedsiębiorcy (zgłaszane zmiany i migracje dokumentów).

Kiedy warto skorzystać z wyszukiwarki firm?

1). szukając informacji o przedsiębiorcach np. zleceniodawcach czy zleceniobiorcach, weryfikując ich dane, w szczególności numery NIP i REGON, sprawdzając czy działalność gospodarcza nie została zlikwidowana lub zawieszona;

2). kiedy potrzebujemy wydruku swojego lub kontrahenta np. w związku z dochodzeniem roszczeń przed sądem – po wyświetleniu wpisu można pobrać i wydrukować dokument PDF, który jest honorowany przez sądy. Można go zatem dołączyć do pozwu na potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej, adresu przedsiębiorcy i jego innych danych;

3). aby znaleźć informacje o wspólnikach spółki cywilnej – w sporach sądowych przeciwko spółce cywilnej pozywamy jej wspólników (ponieważ spółka nie ma tzw. zdolności sądowej), z zaznaczeniem, że prowadzą oni działalność w formie spółki cywilnej. W tej sytuacji należy wymienić w pozwie wszystkich lub niektórych wspólników i podać ich adresy zamieszkania (a nie prowadzenia działalności przez spółkę). Wydruki z CEIDG mogą okazać się bardzo pomocne, ponieważ wielu przedsiębiorców wpisując się do rejestru podaje swój adres zamieszkania.

Warto wiedzieć:

1). dla pewnych zaniedbań teoretycznie istnieje rygor wykreślenia z rejestru CEIDG (teoria trochę rozjeżdża się z praktyką). Są to:
– brak tytułu prawnego do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG;
– nie zgłoszenie zmian w informacjach wpisanych do rejestru w terminach wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (z reguły dla niektórych informacji jest to 7 dni, dla innych – niezwłocznie);
2). przedsiębiorca odpowiada za zgodność z prawdą i kompletność danych zgłoszonych do CEIDG;
3). wpis do rejestru jest jawny, zatem m.in. urzędy mają do niego łatwy dostęp. Dlatego też nie mogą domagać się od przedsiębiorcy, by przy załatwianiu spraw urzędowych, musiał okazywać czy też załączać zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Plusy wyszukiwarki:

– usługa jest świadczona za darmo, w sposób ciągły, ogólnodostępna;
– łatwość ustalenia istnienia i danych przedsiębiorcy, zarówno dla konsumenta, który chce coś zamówić od firmy, jak i dla przedsiębiorcy, który chce sprawdzić kontrahenta – zwłaszcza w aspekcie długości prowadzenia przez niego działalności, jej zawieszenia i innych wpisów, które mogłyby świadczyć o nierzetelności lub też – wprost przeciwnie – pozwolić na tezę, że jest to osoba godna zaufania.

Minusy wyszukiwarki:

– brak połączenia z wyszukiwarką KRS;
– czasem (zwłaszcza w przypadku spółek cywilnych długo istniejących na rynku), wpisy w CEIDG mogą być nieaktualne lub niekompletne. Wtedy informacje o spółce cywilnej najlepiej sprawdzić w wyszukiwarce REGON (więcej o REGONie pod podanym linkiem);
– irytujące „kafelki” reCAPTCHA w celu potwierdzenia, że nie jest się robotem…

 • Post category:Rejestry
 • Post comments:2 komentarze
 • Reading time:6 mins read

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Natalia_21

  Artykuł dostarcza klarownych informacji o CEIDG i jego wyszukiwarce, pomagając czytelnikom zrozumieć, jak korzystać z tych narzędzi w celu uzyskania potrzebnych informacji o firmach i przedsiębiorcach. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy planujących współpracę z innymi firmami, ta wiedza jest bezcenna.

  1. positor

   Dziękuję za opinię. Miło czytać takie słowa : )

Dodaj komentarz