Orzeczenia sądów i interpretacje urzędów

Pisząc pozew, zażalenie, apelację, odwołanie, wniosek czy jakiekolwiek inne pismo składane do sądu lub urzędu (tzw. organu administracji), warto najpierw odnaleźć orzeczenia czy interpretacje wydane w podobnych sprawach. Życie stwarza sytuacje, których nie da się uregulować przepisami; zdarza się również, że przepis dla nas jasny i oczywisty, nie jest takim dla sądów czy organów administracji. W wielu sytuacjach można mocno się zdziwić czytając jak należy rozumieć dany zapis ustawy. Zdarza się również, że postępujemy zgodnie z ustawą, co więcej – zgodnie z odnalezionymi przez nas orzeczeniami sądów i interpretacjami urzędów, ale po jakimś czasie mimo, że przepisy ustawy się nie zmieniły, zmieniły się ich interpretacje i okazuje się, że robimy coś nieprawidłowo. Dlatego w wątpliwych sprawach, zwłaszcza podatkowych, warto wystąpić o wydanie dla nas indywidualnej interpretacji w konkretnej sprawie, a jeśli nie – to chociaż wydrukować lub zapisać sobie elektronicznie orzeczenia i interpretacje, do których się stosujemy, ponieważ niestety po pewnym czasie (albo przy zmianach interpretacji) potrafią te wcześniejsze „znikać” z sieci.

Z jakiegokolwiek powodu byśmy jednak szukali orzeczeń i interpretacji, warto wiedzieć, że nie musimy przeszukiwać blogów i serwisów prawnych, aby odnaleźć poszczególne orzeczenia lub ich części. Dlaczego? Dlatego, że na stronie niektórych urzędów i sądów zostały zamieszczone bazy interpretacji wydanych przez te urzędy oraz bazy orzeczeń (wyroków) wydanych przez te sądy.


Wyroki sądów i trybunałów

Zarówno pisząc jakieś pismo procesowe (pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, apelację, odpowiedź na apelację, itd.) jak i opracowując umowę, regulamin czy przyjmując jakąś praktykę postępowania w firmie w sprawach budzących wątpliwości prawne, warto przejrzeć/powołać się na orzecznictwo sądów w podobnych sprawach. Jeśli mamy pojedyncze problemy, nie ma sensu zakupywać drogiego programu prawniczego. […]

Kategoria Orzeczenia sądów Tag , , ,

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Co to jest Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych? To baza wyroków, postanowień i uchwał udostępniona na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zawierająca orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (to administracyjne sądy I instancji) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (administracyjny sąd II instancji). Znajdziemy tam także wyroki Naczelnych Sądów Administracyjnych z czasów, kiedy funkcjonowały one w systemie jednoinstancyjnym. Wtedy w nazwie sądu wydającego orzeczenie będzie podana jego siedziba […]

Kategoria Orzeczenia sądów Tag , , ,

Interpretacje urzędów

Czasami musimy zapoznać się z interpretacjami prawa wydawanymi przez urzędy. Zwykle jest to związane z koniecznością poparcia naszego stanowiska wydanymi już w podobnych sprawach decyzjami, wytycznymi urzędów np. we wniosku o wydanie dla nas interpretacji indywidualnej czy w sporach, na etapie postępowania administracyjnego, podatkowego czy sądowego. Co do zasady interpretacje są wydawane po to, aby […]

Kategoria Orzeczenia sądów Tag , , ,