Aktualizacja: 08-09-2020

Co to jest ePUAP?

ePUAP to skrót od Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Za pośrednictwem tej platformy zarejestrowani użytkownicy mogą załatwiać sprawy urzędowe online, a podmioty publiczne (urzędy, instytucje) – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Załatwianie spraw przez ePUAP pozwala zaoszczędzić czas na „bieganie” po urzędach, gdyż wiele wniosków, podań i innych pism można przesłać elektronicznie. Bardzo przydatny jest zakładany na portalu Profil Zaufany oraz korzystanie z podpisu elektronicznego.

Czy moja korespondencja będzie bezpieczna?

Serwis funkcjonuje na domenie gov.pl. Operator zapewnia, że jest on bezpieczny, choć w sieci można znaleźć również krytykę (jak wszystkiego). Co do zasady, każdy system informatyczny ma swoje plusy i minusy, a żaden nie jest w 100% pewny i idealny. Dodać należy, że wiele zależy od nas samych, od tego jak i gdzie przechowujemy dane do logowania, czy mamy odpowiednio zabezpieczony komputer. Tak czy inaczej, jeśli chcemy załatwiać sprawy urzędowe online, założenie konta za pośrednictwem platformy ePUAP nie będzie złym pomysłem.

ePUAP umożliwia założenie Profilu Zaufanego, który należy potwierdzić w ciągu 14 dni od rejestracji. Aby to zrobić należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do dowolnego Punktu Potwierdzającego, czyli do urzędu skarbowego, ZUS, starostwa, urzędu miasta lub gminy, oddziału NFZ, czy też ARiMR.

Do Profilu Zaufanego możemy zalogować się przy pomocy założonego konta, a także za pośrednictwem banku, z wykorzystaniem e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego.

Jakie dane należy podać podczas zakładania konta?

Zakładając konto zostaniemy poproszeni o podanie: imienia, nazwiska, numeru PESEL (jeśli go posiadamy), loginu i hasła koniecznego do logowania, adresu e-mail (na niego będą przychodziły powiadomienia) oraz numeru telefonu (do autoryzacji). Odradzałabym podawanie adresu e-mail założonego na niepewnych, darmowych serwerach, który mógłby zostać zbyt łatwo usunięty. Podany adres e-mail jest bardzo istotny. Korespondencja urzędowa co prawda trafia do skrzynki na ePUAP, ale na podany przez nas adres przychodzi powiadomienie o jej otrzymaniu. Jej odebranie lub nieodebranie w określonym czasie, tak jak w przypadku tradycyjnej korespondencji, ma skutek doręczenia. Z kolei od doręczenia biegną terminy urzędowe, jeśli powinniśmy na pismo w jakiś sposób zareagować. Ponadto, w przypadku utraty identyfikatora lub hasła, możemy zawnioskować o przesłanie identyfikatora albo hasła tymczasowego, które zostaną wysłane właśnie na podany przez nas e-mail. Nie byłoby dobrze, gdyby już nie istniał.

Jakie sprawy mogę załatwić za pośrednictwem ePUAP?

Jest ich coraz więcej. Obecnie lista spraw, które możemy załatwić za pośrednictwem platformy jest podzielona na działy:

1. koronawirus,
2. dziecko,
3. sprawy ogólne,
4. odpis aktu stanu cywilnego,
5. zameldowanie,
6. najnowsze usługi,
7. praca i zatrudnienie,
8. przedsiębiorczość,
9. edukacja,
10. sprawy obywatelskie
11. podatki, opłaty i cła,
12. zdrowie,
13. zabezpieczenie społeczne,
14. prawo i sądownictwo (mediacje),
15. inne sprawy urzędowe,
16. motoryzacja i transport,
17. budownictwo i mieszkania,
18. rolnictwo,
19. geodezja i kartografia,
20. ochrona środowiska,
21. kultura, sport i turystyka,
22. bezpieczeństwo narodowe,
23. infrastruktura,
24. statystyka,
25. dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
26. wybory,
27. gospodarka wodna,
28. egzekucja (administracyjna).

Nie pytajcie mnie według jakiego klucza układano kolejność… Niech to pozostanie tajemnicą programistów;)

Portal ePUAP jest dostępny tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta.

ePUAP działa na podstawie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Na koniec dodam jeszcze, że podobny system posiada ZUS. Umożliwia on prowadzenie korespondencji i składanie wniosków do Zakładu. Jest dostępny pod adresem: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi. Można się do niego zalogować m.in. przez Profil Zaufany na ePUAP.