Co to jest Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych?

To baza wyroków, postanowień i uchwał udostępniona na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zawierająca orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (to administracyjne sądy I instancji) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (administracyjny sąd II instancji). Znajdziemy tam także wyroki Naczelnych Sądów Administracyjnych z czasów, kiedy funkcjonowały one w systemie jednoinstancyjnym. Wtedy w nazwie sądu wydającego orzeczenie będzie podana jego siedziba np. NSA we Wrocławiu.

Wyszukiwarka wyroków

Aby ułatwić życie osobom szukającym konkretnych orzeczeń lub spraw z określonego zakresu, NSA udostępnił bardzo dokładną wyszukiwarkę. Można ją znaleźć pod tym adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query Umożliwia ona wybór orzeczeń:
• o konkretnej sygnaturze,
• wydanych przez danego sędziego,
• skierowanych przeciwko konkretnym organom administracji – bardzo przydatna moim zdaniem funkcja, w wielu sprawach znacznie zawężająca zakres poszukiwań, często do problemów „branżowych”,
• spraw dotyczących konkretnych przepisów konkretnej ustawy,
• prawomocnych lub kończących daną sprawę, z opcjami: z tezą, z uzasadnieniem wyroku i ze zdaniem odrębnym,
• wyszukiwanych na określone hasła czy słowa kluczowe.

Na stronie można znaleźć również glosy, czyli prawnicze komentarze, opinie, analizy do orzeczeń. Mogą one pomóc czasem w zrozumieniu danego orzeczenia, innym razem w odnalezieniu wcześniejszej/innej linii orzeczniczej sądów w podobnych sprawach (zwłaszcza, gdy jest to glosa krytyczna). Tak czy inaczej warto je poznać, żeby ewentualnie się nimi podeprzeć w skomplikowanych sprawach.

Kiedy warto skorzystać z bazy orzeczeń?

Przed wdaniem się w spór z organami administracji warto zapoznać się z orzeczeniami sądów administracyjnych w podobnych sprawach. Jeśli uważamy, że wydano wobec nas decyzję z naruszeniem przepisów prawa, na podanej wyżej stronie NSA znajdziemy informacje potrzebne do napisania pisma, wniosku, odwołania od decyzji oraz skargi do sądu administracyjnego. W takich pismach dobrze jest podeprzeć się również korzystnymi dla nas interpretacjami urzędów (omówionymi na tej stronie). Jednakże w postępowaniach z organami administracyjnymi (np. podatkowymi) bardzo ważne jest odnalezienie wyroków sądów administracyjnych potwierdzających nasze stanowisko, gdyż to one wydają ostateczne rozstrzygnięcia w spornych sprawach, dlatego urzędy muszą mieć je na względzie.

Dodaj komentarz