Jak założyć firmę?

Wszystko zależy od tego jaką… Najpierw należy zadać sobie pytanie: zakładam działalność gospodarczą (potocznie: firmę) sam czy ze wspólnikiem/wspólnikami? Jeśli sam: mam do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę kapitałową tzn. (jednoosobową) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną. Jeżeli ze wspólnikiem/wspólnikami – mogę założyć spółkę cywilną, jawną, komandytową, komandytowo – akcyjną, partnerską (pod warunkiem, że wykonuję wolny zawód umożliwiający założenie tej spółki) lub jedną ze spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną czy spółkę akcyjną. Pomijam tu spółki europejskie.

Oczywiście wybór formy prowadzonej działalności należy dostosować od kapitału, który mamy i chcemy na nią przeznaczyć. W niektórych przypadkach, formę tę będzie wymuszał przedmiot prowadzonej działalności (gdy ustawa wymusza określoną formę), ale najczęściej będzie to jednak kalkulacja i zdrowy rozsądek.

Należy pamiętać, że wybór takiej czy innej formy dla działalności będzie miał swoje konsekwencje m.in. w:

sposobie i kosztach założenia i prowadzenia firmy,
* sposobie reprezentacji przedsiębiorstwa i prowadzenia jego spraw, zarządzania nim,
* zasadach opodatkowania i prowadzenia księgowości, a także sposobie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
* obowiązkach związanych z aktualizacjami i zgłaszaniem do rejestrów, a także z publikowaniem niektórych informacji,
zasadach odpowiedzialności wobec wierzycieli,
* sposobie i kosztach związanych z likwidacją działalności.

Poniżej, w odrębnych artykułach, zostały omówione zasady zakładania poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw.


Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Można lapidarnie powiedzieć: założenie firmy jest dziecinnie proste. Firmę można założyć całkowicie za darmo, nie wychodząc z domu, przez Internet za pośrednictwem strony administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, znajdującej się pod adresem: https://www.biznes.gov.pl. W ten sposób rejestruje się jednoosobowe działalności gospodarcze (oraz spółki cywilne, o czym w osobnym artykule) […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , , ,

Spółka cywilna

Jak założyć spółkę cywilną? Spółka cywilna to spółka najprostsza i najtańsza – pod względem kosztów założenia i prowadzenia. Co do zasady jest ona przeznaczona do przeprowadzania niewielkich przedsięwzięć (kwotowo) lub przedsięwzięć krótkotrwałych (zmierzających do wykonania określonego zadania). Wspólników łączy więc dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Założenie i rejestracja s.c. w kilku krokach wyglądają tak: 1. […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , ,

Spółka jawna

Jak założyć spółkę jawną? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH) spółka jawna to spółka osobowa (nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A.), która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, prawne lub inne spółki osobowe. Nie ma za to […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , , , , ,

Spółka partnerska

Jak założyć spółkę partnerską? Spółka partnerska to spółka osobowa, utworzona przez co najmniej dwóch wspólników – partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu lub też wolnych zawodów (o ile łączenia nie zabrania któraś ustawa). Informacje o tym kto może założyć spółkę partnerską, jak ją zarejestrować, na jakich zasadach ona funkcjonuje oraz w jaki sposób może być zlikwidowana, znajdziemy […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , , , ,

Spółka komandytowa

Jak założyć spółkę komandytową? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH) spółka komandytowa to spółka osobowa (nie ma zatem osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy akcyjna), mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , , ,

Spółka komandytowo-akcyjna

Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną? Spółka komandytowo-akcyjna zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH) jest to spółka osobowa; nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A. Jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce musi być co najmniej dwóch wspólników: komplementariusz i akcjonariusz. Różnią się oni prawami i obowiązkami oraz wynikającymi […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , ,

Spółka z o.o.

Jak założyć spółkę z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa (jest zatem osobą prawną), która może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (a stanowi inaczej np. dla działalności bankowej czy ubezpieczeniowej, które muszą być prowadzone w formie spółek akcyjnych). Informacje o tym, jak ją założyć oraz przepisy dotyczące jej funkcjonowania znajdziemy przede […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , , , ,

Prosta spółka akcyjna

Jak założyć prostą spółkę akcyjną? Od 1 lipca 2021 r. można założyć nowy rodzaj spółki – prostą spółkę akcyjną. Intencją ustawodawcy było umożliwienie utworzenia spółki kapitałowej prostej i taniej w obsłudze. Dlatego też do minimum ograniczono formalności, za to zmaksymalizowano stosowanie elektronicznych procedur, począwszy od tego, że spółkę można założyć online w trybie S24. W […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , , , ,

Spółka akcyjna

Jak założyć spółkę akcyjną? Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, osoba prawna, zasadniczo przeznaczona do dużych przedsięwzięć gospodarczych. Jest to forma obowiązkowa dla niektórych działalności np. dla banków czy towarzystw ubezpieczeniowych. Informacje jak założyć i zarejestrować spółę akcyjną oraz przepisy dotyczące jej funkcjonowania znajdziemy w kodeksie spółek handlowych (KSH) od art. 301 do 490 oraz w […]

Kategoria Jak założyć firmę Tag , , , ,