Wyroki sądów i trybunałów

Zarówno pisząc jakieś pismo procesowe (pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, apelację, odpowiedź na apelację, itd.) jak i opracowując umowę, regulamin czy przyjmując jakąś praktykę postępowania w firmie…

0 Komentarzy

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Co to jest Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych? To baza wyroków, postanowień i uchwał udostępniona na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zawierająca orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (to administracyjne sądy I instancji) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (administracyjny sąd II instancji).…

0 Komentarzy

Interpretacje urzędów

Czasami musimy zapoznać się z interpretacjami prawa wydawanymi przez urzędy. Zwykle jest to związane z koniecznością poparcia naszego stanowiska wydanymi już w podobnych sprawach decyzjami, wytycznymi urzędów np. we wniosku…

0 Komentarzy