W Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2014 r. opublikowano pod pozycją 1544 nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie: isap.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz