Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Co to jest Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych? To baza wyroków, postanowień i uchwał udostępniona na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zawierająca orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (to administracyjne sądy I instancji) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (administracyjny sąd II instancji).…

0 Komentarzy